Vad är hemslöjd?

Rötterna till hemslöjden finns i självhushållningssamhället där den också hämtar inspiration. Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Inom hemslöjd används traditionellt naturen som materialkälla, men även återbruk är vanligt. Hemslöjd är en förening av nutid och tradition, lokal särprägel och slöjdarens skaparlust.

Med över hundra års erfarenhet vet vi att slöjd får människor att må bra. Samtidigt är utbudet ett helt annat idag än det var när hemslöjdsrörelsen grundades. Informationssamhället har medfört att vi idag lever i ett allt högre tempo, och har fler valmöjligheter än någonsin bland olika former av förströelse eller intressen. I skenet av denna utveckling har många nu börjat återupptäcka slöjdens betydelse. Slöjdandet har blivit ett sätt att ta ställning. Ett uttryck för viljan att leva hållbart, i flera olika bemärkelser.

Vi använder naturmaterial, återbrukar och håller liv i kunskapen om hur man tillverkar föremål som håller länge. Slöjden hjälper oss att lösa problem med egen kraft. Den ger en känsla av sammanhang, tillhörighet och rötter; bland annat genom att bygga vidare på den långa traditionen att göra saker för hand. Dessutom fyller den människors vardag med välbefinnande, skönhet och skaparglädje.

På hemslöjdsportalen läser du mer om den organiserade hemslöjden. Där hittar du också länkar till hemslöjdsföreningar, hemslöjdskonsuelnter, barnverksamhet mm

Det finns även en statlig myndighet med mål att främja hemslöjdsverksamhet. Om den läser du här.